Az antik világ drámai, a reneszánsz és romantikai irodalma hogyan férhet el egy színpadra?

Ennyi tragikus hős, emblematikus drámai szerep hogyan és miért fog egyidejűleg találkozni? Korokat és dimenziókat leküzdve áll össze a megmentők csapata, de vajon mit vagy kit kell megmenteni Talán a szerelmet? Talán a világot? Talán magunkat? Talán az embert magát?

Odüsszeusz, Hamlet, Anyegin, Ophélia, Melinda, Tatjana, Elmira és társaik nagy feladat előtt állnak: a világ, amelyben eddig éltek, vagy amelyben próbáltak élni, átalakult.

Most nemcsak magukon kell segíteniük, hanem rajtunk is. Ők maradtak az egyetlen esélyünk.

Esély arra, hogy a megmeneküljünk. Hat játszó a színpadon, számtalan helyzet és jelenet, amely egy közös cél felé vezet, ám azt, hogy most mi a közös cél, csak együtt deríthetjük ki, együtt élhetjük túl!

Éljük túl együtt a szerelmet, ez a honlap is talán ebben segít.

Odüsszeia

Ókori roadmovie. A furfangos Odüsszeusz évtizedes kalandja Trójából Pénelopé karjaiba.

Hamlet

A dán királyfi apja szellemét látva bolondot mímel hogy leplezze a bosszút mire készül. A vendetta vége halálnemek sokasága.

Anyegin

Az életunt ficsúr gőgje szalasztja el az igaz szerelmet amit hat év múltán már hiába keres. A világirodalom legszebb szerelmes levele mellékelve.

Tartuffe

A gonosz furfang majdnem győzelme az ostoba hiszékenység felett. A jámbor ájtatosság leple végül lehull, mívelője elnyeri büntetését.

Antigoné

A girlpower győzelme a férfi zsarnokság felett. A kimenetel tragédia és sok halál, de az eszmei győzelem vitathatatlan.

A helység kalapácsa

Heroikus kocsmai verekedés a NŐ miatt négy énekben elbeszélve. Ki elfut, ki marad és fülét veszti, de a végén helyreáll a REND. Mindenkinek ismét teli a pohara.

Bánk bán

A politikus sértettsége és a férj féltékenysége egy lélekben. A cselekvésképtelen töprengésen győz az indulat ami cselekvésre késztet. A kimenetel tragikus, halál és borzalom.